Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Nghĩa – Đồng Tháp

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 700 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: 32Zpro

Tên dự án: Dự án sân bóng Văn Nghĩa
Chủ sân: Trịnh Văn Nghĩa
Địa chỉ: Đồng Tháp
Diện tích: 700m2
Loại cỏ: 32Zpro
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Nghĩa  – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]