Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Minh – Đồng Tháp

  • Hình thức: -
  • Tổng diện tích: -
  • Số lượng sân: -
  • Chất lượng: -

Tên dự án: Dự án sân bóng Văn Minh
Chủ sân: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: 90, Tổ 18, Ấp 3, Xã Hàng Tây, Hàng Tây, Huyện Cao Lảnh, Tỉnh Đồng Tháp
Diện tích: 828 m2
Loại cỏ: DVN T30
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Minh – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]