Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Long – Bình Dương

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2100m2
  • Số lượng sân: 3 sân
  • Chất lượng: DVN15D

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Vũ Văn Long
Địa chỉ: Nam Tân Uyên, Bình Dương
Diện tích: 2100m2
Loại cỏ:  DVN15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Long – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]