Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Lâm – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 700 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32 -1 XN

Tên dự án: Dự án sân bóng Văn Lâm
Chủ sân: Đỗ Văn Lâm
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 700 m2
Loại cỏ: DVN 32 -1 XN
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Lâm – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]