Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thanh Tuân – Đà Lạt

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 760
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Nguyễn Thanh Tuân
Địa chỉ: Đà Lạt
Diện tích: 760m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thanh Tuân – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]