Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thành Trí – Tây Ninh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Đặng Thành Trí
Địa chỉ: Tây Ninh
Diện tích:  924m2
Loại cỏ: DVN32D88
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thành Trí – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]