Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thanh Hòa – Ninh Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 555 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Thanh Hòa
Chủ sân: Lê Thanh Hòa
Địa chỉ: Ninh Thuận
Diện tích: 555 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thanh Hòa – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]