Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thái Nhựt – Long An

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 3437m2
  • Số lượng sân: 6 sân
  • Chất lượng: DVN15S-6p

Tên dự án: Dự án sân bóng Thái Nhựt
Chủ sân: Nguyễn Thái Nhựt
Địa chỉ: Long An
Diện tích: 3437m2
Loại cỏ: DVN15S-6p
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thái Nhựt – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]