Thi công sân banh cỏ nhân tạo tại Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1600m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 16D

Tên dự án: Dự án sân bóng Lâm Đồng
Chủ sân: Mr Thiều
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 1600m2
Loại cỏ: DVN 16D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo tại Lâm Đồng – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]