Thi công sân banh cỏ nhân tạo MR Thành – Bình Dương

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1813m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN T1D

Tên dự án: Dự án sân bóng  MR Thành
Chủ sân:  MR Thành
Địa chỉ: Bình Dương
Diện tích: 1813m2
Loại cỏ: DVN T1D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo MR Thành – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]