Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Tân – Đồng Tháp

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN32Pro

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Tân
Địa chỉ: Đồng Tháp
Diện tích: 924m2
Loại cỏ: DVN32pro
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Tân – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]