Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Quyết – Bình Phước

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN16D

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Quyết
Địa chỉ: Bình Phước
Diện tích: 924m2
Loại cỏ: DVN16D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Quyết- Hoàn thiện 2016

[caia-ss]