Thi công sân banh cỏ nhân tạo MR Hoàng – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: MR Hoàng
Địa chỉ: Bình Thuận 
Diện tích: 800m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo MR Hoàng – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]