Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Hiệp – Bình Phước

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1722m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Hiệp
Địa chỉ: Bình Phước
Diện tích: 1722 m2
Loại cỏ: DVN32-1
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Hiệp – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]