Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Hạnh – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 806m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN12

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Hạnh
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 806m2
Loại cỏ: DVN12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Hạnh – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]