Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Duệ – Bình Phước

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 16D

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Duệ
Địa chỉ: Bình Phước
Diện tích: 800 m2
Loại cỏ: DVN 16D
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Duệ – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]