Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr. Cung – Vũng Tàu

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr. Cung
Chủ sân: Mr. Cung
Địa chỉ: Vũng Tàu
Diện tích:  800 m2
Loại cỏ: DVN 32D88
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr. Cung – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]