Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Chinh – Long An

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1029m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Chinh
Chủ sân:  Mr Chinh
Địa chỉ: Long An
Diện tích: 1029 m2
Loại cỏ: DVN12
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Chinh – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]