Thi công sân banh cỏ nhân tạo Minh Trang – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 760
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Minh Trang
Chủ sân: Trần Minh Trang
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 760m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Minh Trang – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]