Thi công sân banh cỏ nhân tạo Minh Quân – Bến tre

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 660m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15KC

Tên dự án: Dự án sân bóng Minh Quân
Chủ sân: Nguyễn Văn Minh Quân
Địa chỉ: Bến tre
Diện tích: 660m2
Loại cỏ: DVN15KC
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Minh Quân – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]