Thi công sân banh cỏ nhân tạo Lê Trực – Tây Ninh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 744
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: -

Tên dự án: Dự án sân bóng Lê Trực
Chủ sân: Lê Thị Trực
Địa chỉ: Tây Ninh
Diện tích: 744 m2
Loại cỏ: DVNT2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Lê Trực – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]