Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hữu Đính – Bình Phước

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1435
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Hữu Đính
Chủ sân: Nguyễn Hữu Đính
Địa chỉ: Đồng Xoài – Bình Phước
Diện tích: 1435 m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hữu Đính – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]