Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hoài Vũ – An Giang

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1500m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Dương Hoài Vũ
Địa chỉ: Châu Đốc – An Giang
Diện tích: 1500m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hoài Vũ – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]