Thi công sân banh cỏ nhân tạo Duy Trương – Long An

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 2000m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN15S

Tên dự án: Dự án sân bóng Duy Trương
Chủ sân: Nguyễn Duy Trương
Địa chỉ: Long An
Diện tích: 2000m2
Loại cỏ:  DVN15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Duy Trương – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]