Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Ty Yên Sơn – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 450m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 16D

Tên dự án: Dự án sân bóng Công Ty Yên Sơn
Chủ sân: Công Ty Yên Sơn
Địa chỉ: Bình Thuận
Diện tích: 450m2
Loại cỏ: DVN 16D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Ty Yên Sơn  – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]