Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty Xây Dựng Hưng Thịnh – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty Xây Dựng Hưng Thịnh
Chủ sân: Công ty Xây Dựng Hưng Thịnh
Địa chỉ: 88 Trần quý Cáp, Đức Long, Tp Phan Thiết, Bình Thuận
Diện tích: 800m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty Xây Dựng Hưng Thịnh – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]