Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH MTV DV Fosco – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 500
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN S24

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH MTV DV Fosco
Chủ sân: Công ty TNHH MTV DV Fosco
Địa chỉ: Quận 3, TP. HCM
Diện tích: 500m2
Loại cỏ: DVN S24
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH MTV DV Fosco – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]