Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Không Gian Xanh – Cần Thơ

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1630m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 15

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Công ty TNHH MTV TM XD Không Gian Xanh
Địa chỉ: Cần Thơ
Diện tích: 1630 m2
Loại cỏ: DVN 15
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Không Gian Xanh – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]