Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Hồng Sơn – Kiên Giang

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1600
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH Hồng Sơn
Chủ sân:  Công ty TNHH Hồng Sơn
Địa chỉ: Ấp Khánh Hòa- Tân Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang
Diện tích: 1600 m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Hồng Sơn – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]