Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty Kiến Mỹ Gia – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 925m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15S

Tên dự án: Dự án sân bóng Kiến Mỹ Gia
Chủ sân: Công ty Kiến Mỹ Gia
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích: 925m2
Loại cỏ:  DVN15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty Kiến Mỹ Gia – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]