Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty CPTM Đầu Tư Vimec – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 657m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty CPTM Đầu Tư Vimec
Chủ sân: Công ty CPTM Đầu Tư Vimec
Địa chỉ: Quận 10, TP. HCM
Diện tích: 657m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty CPTM Đầu Tư Vimec – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]