Thi công sân banh cỏ nhân tạo Bích Vân – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 780m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVNT2

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Trần Thị Bích Vân
Địa chỉ: Bình Thuận
Diện tích: 780m2
Loại cỏ: DVNT2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Bích Vân – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]