Dự án trải vườn cổ tích tại Trường Mầm non Tử Nê – Xã Tử Nê – Hòa Bình

  • Hình thức: Sân vườn
  • Tổng diện tích: 250m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Tên dự dán: Dự án trải vườn cổ tích tại Trường Mầm Non Tử Nê – Xã Tử Nê – Hòa Bình
  • Diện tích: 250m2
  • Loại cỏ: DVN S20S18-30416-XN
  • Thời gian: Tháng 10/2018

Một số hình ảnh tại Dự án trải vườn cổ tích tại Trường Mầm non Tử Nê – Xã Tử Nê – Hòa Bình

 1

 1

 1

 1