Dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

  • Hình thức: Trải văn phòng
  • Tổng diện tích: 50m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN S23M18
  • Địa chỉ: Số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Thời gian: Tháng 7/2018
  • Diện tích: 50 m2 
  • Loại cỏ: DVN S23M18

Cỏ nhân tạo trải văn phòng sẽ mang đến cho nhân viên công sở một không gian làm việc kết hợp với không gian giải trí, thư giãn tuyệt vời.

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 2

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 3

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 4

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 5

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 6

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 7

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 8

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 9

Một số hình ảnh trải văn phòng tại số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]