Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Hình thức: Sân vườn
 • Tổng diện tích: 69m2
 • Số lượng sân: 1 sân
 • Chất lượng: DVN S21M18-30
 • Địa chỉ: Số 99 Mạc Thái Tổ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Thời gian: Tháng 8/2018
 • Diện tích: 69 m2 
 • Loại cỏ: DVN S21M18-30

DVN S21 – 30 là dòng sản phẩm cỏ nhân tạo trang trí, cỏ nhân tạo sân vườn với các thông số cỏ như sau:

 • Tên sản phẩm (đầy đủ): DVN S21M18 – 30418-XN
 • Chiều cao:  30 mm (±5%)
 • Cự ly hàng:  3/8 inch
 • Mật độ mũi khâu/m: 180 mũi/ 1 mét dài
 • Mật độ mũi khâu/m2: 18900 mũi/㎡
 • Hình dạng sợi cỏ:  Sợi cỏ đơn (mềm mại)
 • Màu sắc:  xanh non
 • Lớp đế: 3  lớp

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 1

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 2

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 3

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 4

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 5

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 6

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 7

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 8

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 9

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 10

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 11

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 12

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội 13

Một số hình ảnh trải sân chơi tại Trường Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]