Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội

  • Hình thức: Sân vườn
  • Tổng diện tích: 700m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Tên dự án: Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo tại Trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội
  • Diện tích: 700m2
  • Loại cỏ:  Cỏ DVN S20S18-30416-XN
  • Thời gian: Tháng 10/2018

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội 1

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội 2

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội 3

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội 4

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội 5

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội 6

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội 7

Một số hình ảnh tại Dự án trải sân chơi cỏ nhân tạo trường Mầm non Phù Linh B, Sóc Sơn, Hà Nội 8