Dự án Sân vườn trường FTF, Vĩnh Phúc

  • Hình thức: Sân trường học
  • Tổng diện tích: 452m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN S20
  • Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự , phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Thời gian hoàn thiện: 8/8/2017
  • Diện tích: 452m2
  • Loại cỏ sử dụng: Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 1

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 2

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 3

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 4

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 5

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 6

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 7

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 8

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF - Vĩnh Phúc 9

Hình ảnh của Dự án Sân vườn trường FTF – Vĩnh Phúc

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]