Dự án sân golf, trải sàn tại Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

  • Hình thức: Sân golf
  • Tổng diện tích: 00m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Tên dự án: Dự án sân golf, trải sàn tại khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
  • Loại cỏ nhân tạo: DVN S19M18 – 15418 – XN, cỏ golf DVN G1 và G2
  • Diện tích: 300m2

Một số hình ảnh dự án sân golf, trải sàn tại Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Một số hình ảnh dự án sân golf, trải sàn tại Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1

Một số hình ảnh dự án sân golf, trải sàn tại Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2

Một số hình ảnh dự án sân golf, trải sàn tại Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3

Một số hình ảnh dự án sân golf, trải sàn tại Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 4

Một số hình ảnh dự án sân golf, trải sàn tại Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 5

Một số hình ảnh dự án sân golf, trải sàn tại Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 6