Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần – Thành phố Sơn La

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 1,239.42m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15S18
  • Chủ đầu tư: MR Diêu
  • Địa điểm: Bản Nong La – Xã Chiềng Ngần – Thành phố Sơn La
  • Loại cỏ: DVN 15S18-50216-8
  • Diện tích: 1,239.42m2
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần – Hoàn thiện Tháng 10/2018

Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần – Thành phố Sơn La

Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 1

Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 2 Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 3 Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 4 Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 5 Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 6 Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 7

Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 8

Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 9

Một số hình ảnh tại Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La 10

Mọi yêu cầu, quý khách có thể liên hệ tới Hotline – 0912.399.904 / Email: dvnmail@thegioiconhantao.com.vn / Hoặc để lại thông tin đăng ký tư vấn trên Hộp chat “Đăng Ký Tư Vấn” tại trang chủ của Website – thegioiconhantao.com.vn

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Bạn Cần Gì !!

 

[caia-ss]