Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Cần Giuộc, Long An

  • Hình thức: sân 7 người
  • Tổng diện tích: 3437 m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN15S18
  • Chủ đầu tư: Nguyễn Thái Nhựt
  • Diện tích: 3437 m2
  • Địa điểm: Cần Giuộc – Long An
  • Loại cỏ: Cỏ DVN15S18-60214-12 Xanh đậm

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 1

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 2Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 3

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 4 Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 5 Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 6 Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 7

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 8

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 9

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 10

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 11

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 12

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 13

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 14

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 15

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 16

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 17

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 18

Một số hình ảnh của dự án sân cỏ nhân tạo tại Long An 19

[caia-ss]