Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vạn Ninh – Khánh Hòa

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 665
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng Vạn Ninh
Chủ sân: Anh Trương Văn Phú
Địa chỉ: Vạn Ninh, Khánh Hòa
Diện tích:  665 m2
Loại cỏ: DVN 32D88
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vạn Ninh – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]