Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án sân bóng trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 4500m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32-1
  • Chủ đầu tư: Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân V
  • Địa chỉ: Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
  • Diện tích: 50 x 90 m2
  • Năm thi công: Tháng 2_ 2016
  • Loại cỏ: Cỏ nhân tạo DVN 32-1

Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V

Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V 1

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V

Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V 2

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V

Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V 3

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V

Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V 4

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V

Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V 5

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]