Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trà Xuân – Quảng Ngãi

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 836
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: Nguyễn Phúc Tín

Tên dự án: Dự án sân bóng Trà Xuân
Chủ sân: Anh Nguyễn Phúc Tín
Địa chỉ: Thị trần Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi
Diện tích: 836 m2
Loại cỏ: DVN 32D88, DVN 15
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trà Xuân – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]