Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tịnh Bắc – Quảng Ngãi

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 741
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng Tịnh Bắc
Chủ sân: Nguyễn Văn Hậu
Địa chỉ: Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Diện tích:  m2
Loại cỏ: DVN 32-1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tịnh Bắc  – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]