Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tiểu đoàn 26 – Hà Nội

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 578m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15S18
  • Tên dự án: Dự án sân bóng Tiểu đoàn 26 – Gia Lâm – Hà Nội
  • Loại cỏ: DVN 15S18-50413-8
  • Diện tích: 578m2
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tiểu đoàn 26 – Hoàn thiện 2018

Một số hình ảnh dự án sân bóng tiểu đoàn 26 – Gia Lâm – Hà Nội

[caia-ss]