Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào

  • Hình thức: Sân bóng
  • Tổng diện tích: 3129m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2
  • Địa chỉ: Tỉnh Xayabouly, Lào
  • Diện tích:  3129m2
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2017
  • Loại cỏ : DVN T2

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly - Lào  1

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly - Lào  2

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly - Lào  3

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly - Lào  4

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly - Lào  5

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly - Lào  6

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]