Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Võ Nhai – Thái Nguyên

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 1500m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15DD
  • Chủ sân: Mr Sáu
  • Địa chỉ: Võ Nhai, Thái Nguyên
  • Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Võ Nhai – 8/8/2017
  • Diện tích: 1500m2
  • Loại cỏ sử dụng: Cỏ nhân tạo DVN 15DD

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 1

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 2

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 3

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 4

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 5

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 6

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 7

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 8

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 9

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 10

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 11

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai - Thái Nguyên 12

Hình ảnh của Dự án sân bóng tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]