Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tiểu Đoàn 410 – Quảng Trị

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 1650m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 12D18
  • Chủ sân: Tiểu Đoàn 410
  • Địa chỉ: Tiểu Đoàn 410, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tiểu Đoàn 410  – Hoàn thiện tháng 4/2018
  • Diện tích: 1650m2 – Sân 7
  • Loại cỏ: DVN 12D18

Tiểu đoàn 410 tại Cam Lộ vừa xây dựng một sân bóng đá cỏ nhân tạo để phục vụ cho các hoạt động thể dục, thể thao trong đơn vị.

“Rèn trí lực – Rèn thể lực” là những gì mà tiểu đoàn mong muốn các đồng chí của mình thực hiện hằng ngày.

Đơn vị cung cấp cỏ và thi công là Công ty DVN Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tiểu Đoàn 410 tại Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tiểu Đoàn 410 tại Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tiểu Đoàn 410 tại Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 2

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tiểu Đoàn 410 tại Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 3

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tiểu Đoàn 410 tại Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 4

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]