Thi công sân banh cỏ nhân tạo Quảng Lưu – Quảng Bình

  • Hình thức: Sân 5 người
  • Tổng diện tích: 800m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15S18
  • Chủ sân: Anh Hiền
  • Địa chỉ: Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình
  • Diện tích: 800 m2 – Sân 5
  • Loại cỏ: DVN 15S18 – Dòng cỏ sợi có gân
  • Thời gian: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Quảng Lưu – Hoàn thiện tháng 6/2018

Đây là dự án sân bóng đá 5 người với tổng diện tích 800m2 tại Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình. Đơn vị cung cấp cỏ và thi công là Công ty TNHH DVN Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

Sản phẩm cỏ nhân tạo DVN 15s18 – loại cỏ sợi SteamGrass, sợi có gân, 2 lớp đế, cao 5cm và dòng cỏ 130 cụm trên 1m dài. Kết cấu của dòng sợi có gân này giúp cỏ đứng sợ, hạn chế quăn, trẻ sợi, thời gian khai thác lâu dài.

Hãy cùng xem một số hình ảnh trong quá trình thi công sân bóng tại Quảng Trạch bạn nhé!

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 1

Hình ảnh: Sân bóng sau khi hoàn thiện

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 2

Hình ảnh: Giai đoạn thi công nền hạ sân bóng cỏ nhân tạo

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 3

Hình ảnh: Giai đoạn thi công trải các cuộn cỏ

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 4

Hình ảnh: Giai đoạn thi công trải các cuộn cỏ

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 5

Hình ảnh: Giai đoạn thi công trải cát

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 6

Hình ảnh: Giai đoạn thi công trải cát

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 7

Hình ảnh: Giai đoạn thi công trải cao su

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 8

Hình ảnh: Lưới quây xung quanh sân bóng

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 9

Hình ảnh: Lưới quây và hệ thống chiếu sáng xung quanh sân bóng

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 10

Hình ảnh: Lưới quây và hệ thống chiếu sáng xung quanh sân bóng

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình 11

Hình ảnh: Sân bóng đã hoàn thiện

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]