Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nam Đàn – Nghệ An

  • Hình thức: Sân bóng
  • Tổng diện tích: 1344m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15DD
  • Chủ sân: Mr. Bình
  • Địa chỉ: Xóm 4, Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An
  • Diện tích: 1344m2
  • Lọa cỏ sử dụng: Cỏ nhân tạo DVN 15DD
  • Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nam Đàn – Hoàn thiện Tháng 8/ 2017

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 1

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 2

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 3

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 4

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 5

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 6

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 7

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 8

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 9

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 10

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 11

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 12

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 13

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn - Nghệ An 14

Hình ảnh của Dự án sân bóng tạo Nam Đàn – Nghệ An

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]